Hejnice

Město – HEJNICE ( poutní místo ) liberecký kraj

Vzdálenost od Privat Apartma Ulrych – Ubytování v Liberci je: 30 km

Budete-li se toulat ve frýdlantském výběžku, určitě si nenechte ujít nejznámější poutní místo v Hejnicích, kde můžete spatřit nádherný chrám Navštívení Panny Marie a zajímavou chodbu býv. františkanského kláštera. - http://www.hrady.cz/index.php?OID=1115 Město Hejnice leží v libereckém kraji na severním úpatí Jizerských hor, v nadmořské výšce 375 m, hlavním tokem je řeka Smědá.

Převážná část území patří k chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Existence Hejnic byla úzce spjata s poutním kostelem, jehož vznik podle pověsti spadá do roku 1211. Na uzdravování nemocných zde asi měla vliv léčivá voda, pramenící v nedaleké Libverdě. K propagaci místa přispěl řád františkánů, jehož klášter zde na liberecku roku 1692 založil hrabě František Gallas. V 16. stol. jsou otevřeny doly na železnou rudu, v 19.století vzniklo v obci a jejím okolí několik textilních továren.

Obec Hejnice byla povýšena na město 31. 7. 1917. Plní funkci průmyslově zemědělského centra, jsou ale i turistickým výchozím stanovištěm s napojením na hromadnou dopravu. Od našich apartmánů v Liberci jsou Hejnice vzdáleny pouhých 30km. Přírodní hodnota území má význam pro rekreační využívání.

V oblasti horského hřebenu se nachází několik přírodních rezervací a chráněných území. V současné době znovu vystupuje kulturní význam Hejnic jako poutního místa. Plynofikace je zavedena na 90% území města, veřejný vodovod pokrývá 99% města a veřejná kanalizace s čistírnou odpadních vod zahrnuje 70% města. Město Hejnice je součástí Euroregionu Nisa libereckého kraje.

Zdroj informací: http://www.mestohejnice.cz/